Vyhľadať
Close this search box.

Školenie prvej pomoci pre zamestnancov

Školenie prvej pomoci pre zamestnancov pre posilnenie bezpečnosti na pracovisku. Ponúkame komplexné kurzy, ktoré zvyšujú pripravenosť vášho tímu na efektívne zvládnutie akýchkoľvek zdravotných núdzových situácií. Zaregistrujte sa teraz a investujte do zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov!

Akreditované školenie prvej pomoci pre zamestnancov v rozsahu 8 hodín (1h/45min) sú určené pre  zamestnancov  organizácií, firiem, škôl, občianských združení, športových klubov v zmysle  zákona č.124/ 2006 Z. z. o BOZP

info@rescueacademy.sk

Najbližší termín kurzu: 29.04.2024 - Bratislava

Cenovú ponuku Vám pošleme na vyžiadanie

Zážitkové kurzy z poskytovania prvej pomoci sú v rozsahu 2 až 6 hodín

Účastníci sa na našich školeniach  hravou a pútavou formou naučia:

 • Zhodnotiť krízovú situáciu
 • Dodržať všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci
 • Aktivovať zložky Integrovaného záchranného systému
 • Reálne a efektívne poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
 • Vyhodnotiť základné životné funkcie
 • Osvojiť si správny postup pri úkonoch zachraňujúcich život
  ako sú : oživovanie, zastavenie krvácania, polohovanie, protišokové opatrenia
 • Upevniť tímového ducha a koordináciu jednotlivých úkonov v rámci skupiny
 • Kombinácia praktického výcviku a teoretickej časti
 • Toto všetko je možné doplniť o súťaže zručnosti za použitia 3D okuliarov, simulujúcich intoxikáciu alkoholom, požitie marihuany, LSD, spankovú depriváciu

Všetky školenia vykonávajú profesionálni záchranári a zdravotnícki pracovníci so špecializáciou z anesteziológie a urgentnej medicíny.

Žiadosť o cenovú ponuku

Osnova kurzu

OBSAH VÝUČBY: (prednáška-teoretická časť 3 hod. a praktická časť 5 hod.)
Cieľom školenia je osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov
správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch.

Prvá pomoc prednáška: (3 vyučovacie hodiny)
• Charakteristika základných životných funkcií
• Algoritmus činností
• Kontrola vedomia
• Kontrola dýchania
• Postup KPR
• Stabilizovaná bočná poloha

Praktická časť : (5 vyučovacích hodín)
• Praktický nácvik kontroly vedomia
• Praktický nácvik spriechodnenia dýchacích ciest
• Praktický nácvik kontroly prítomnosti dýchania
• Praktický nácvik KPR
• Praktický nácvik stabilizovanej bočnej polohy

Zhrnutie, písomný test, vyhodnotenie písomného testu. (v prípade akreditovaného kurzu)