Dĺžka kurzu je od 2 do 8 hodín  (1hod/45min)

Obsah výučby:
Najdôležitejšie zásady poskytovania prvej pomoci u novorodencov, detí v predškolskom a školskom veku so zameraním na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie.

Naučíme Vás:
• Zhodnotiť stav dieťaťa, zásady premiestňovania pacienta (dieťaťa)
• Aktivovať IZS (112, 155) a komunikovať s operátorom
• Prvú pomoc pri poruche vedomia, poruchách dýchania a srdcovej činnosti
• Prvú pomoc pri krvácaní, šoku, zlomeninách u detí...
• Prvú pomoc pri kŕčových stavoch

 

ŠTRUKTÚRA KURZU:

Teoretické vedomosti o (3 vyučovacie hodiny)                                                                              

• príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich
  život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
• preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
• úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
• všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
• zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
• základných úkonoch zachraňujúcich život,
• poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
• poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
• záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
• krvácaní z rán, šoku,
• zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
• neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla
  cievna mozgová príhoda,
• poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

Praktické zručnosti (5hodín)

• zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších
  osôb, označenie miesta nehody,
• aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
• zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
• praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc
  do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia
  (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
• poskytnutie prvej pomoci pri
   a) poruchách vedomia,
   b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
   c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
   d) krvácaní z rán, šoku,
   e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
   f) neúrazových náhlych príhodách, ktorémôžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievnamozgová príhoda,
• poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
• odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Zhrnutie, písomný test, vyhodnotenie písomného testu. (v prípade akreditovaného kurzu)