Vyhľadať
Close this search box.

Kurz prvej pomoci pre deti a rodičov

Kurz prvej pomoci pre deti a rodičov poskytuje esenciálne zručnosti pre rýchlu a efektívnu reakciu v núdzových situáciách. Ideálny pre rodiny, ktoré chcú zvýšiť svoju bezpečnosť. Prihláste sa teraz a naučte sa, ako ochrániť najdôležitejšie osoby vo vašom živote.

Ponúkame Vám možnosť absolvovať u nás akreditovaný kurz prvej pomoci pre deti, rodičov a verejnosť v rozsahu 8 hodín (1h/45min.)

Termíny na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu

Na online kurze prvej pomoc si osvojíte najdôležitejšie teoretické a praktické zásady poskytovania prvej pomoci u novorodencov, detí v predškolskom a školskom veku. Jeho dĺžka je 90-120min a prebieha prostrednícvom aplikácie MS Teams (link na stiahnutie). Prihlásenie sa do online kurzu je prostredníctvom nášho formulára.

Cena za online kurz je 20,-€ s DPH za osobu

(V prípade prihlásenia nižšieho počtu ako 6 osôb na kurz, si školiteľ vyhradzuje právo školenie zrušíť, prípadne presunúť na iný termín. Všetky potrebné informácie ohľadom organizácie kurzu Vám budú zaslané po prihlásení sa do kurzu.)

Individuálny kurz prvej pomoci u Vás doma je v trvaní 3 až 4 hodiny. (1h/45min.)
Po jeho absolvovaní si osvojíte najdôležitejšie zásady poskytovania prvej pomoci u novorodencov, detí v predškolskom a školskom veku so zameraním na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie.

Cena za individuálny kurz je 150,- € s DPH

Súčasne Vás naučíme:

  • Zhodnotiť stav dieťaťa, zásady premiestňovania pacienta (dieťaťa)
  • Aktivovať IZS (112, 155) a komunikovať s operátorom
  • Prvú pomoc pri poruche vedomia, poruchách dýchania a srdcovej činnosti
  • Prvú pomoc pri krvácaní, šoku, zlomeninách u detí
  • Prvú pomoc pri kŕčových stavoch

Všetky školenia vrátane online webinarov vykonávajú profesionálni záchranári a zdravotnícki pracovníci so špecializáciou z anesteziológie a urgentnej medicíny.

Prihlasovací formulár

Najbližší termín online kurzu: na požiadanie upresníme

Osnova kurzu

Teoretické vedomosti o (3 vyučovacie hodiny)                                                          

• príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich
  život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
• preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
• úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
• všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
• zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
• základných úkonoch zachraňujúcich život,
• poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
• poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
• záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
• krvácaní z rán, šoku,
• zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
• neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla
  cievna mozgová príhoda,
• poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

Praktické zručnosti (5hodín)

• zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších
  osôb, označenie miesta nehody,
• aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
• zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
• praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc
  do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia
  (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
• poskytnutie prvej pomoci pri
   a) poruchách vedomia,
   b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
   c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
   d) krvácaní z rán, šoku,
   e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
   f) neúrazových náhlych príhodách, ktorémôžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievnamozgová príhoda,
• poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
• odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Zhrnutie, písomný test, vyhodnotenie písomného testu. (v prípade akreditovaného kurzu)