Vyhľadať
Close this search box.

Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Rešpektujeme Vaše súkromie, a preto sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a súčasne údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.
RESCUE ACADEMY s.r.o., so sídlom SNP 1471/117, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 44823657 ako prevádzkovateľ webstránky www.rescueacademy.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ získa s Vaším súhlasom, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám.
Údaje, ktoré zbierame sú:

• meno a priezvisko
• e-mailovú adresu
• adresu trvalého bydliska
• názov a sídlo spoločnosti
• telefónne číslo
• údaje uvedené v korešpondencii

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je nevyhnutne nutná a dovtedy, kým máme právny titul na spracovanie osobných údajov.
Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

• požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
• požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
• vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
• požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy k pravidlám o ochrane súkromia posielajte na e-mail info@rescueacademy.sk