Vyhľadať
Close this search box.

MG PZS, s.r.o. partner v zabezpečovaní poskytovania kurzov prvej pomoci

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn

Od 1. februára 2016 sa stala spoločnosť MG PZS, s.r.o., zaoberajúca sa poskytovaním pracovnej zdravotnej služby partnerom našej spoločnosti RESCUE ACADEMY s.r.o., v zabezpečovaní poskytovania školení z prvej pomoci, potrebných k výkonu povolania v zmysle zákona č. 124/2006 o BOZP, pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, pre vodičov z povolania, pracovníkov záchranných služieb a širokú laickú verejnosť.

Ďalšie články