MG PZS, s.r.o. partner v zabezpečovaní poskytovania kurzov prvej pomoci

Od 1. februára 2016 sa stala spoločnosť MG PZS, s.r.o., zaoberajúca sa poskytovaním pracovnej zdravotnej služby partnerom našej spoločnosti RESCUE ACADEMY s.r.o., v zabezpečovaní poskytovania školení z prvej pomoci, potrebných k výkonu povolania v zmysle zákona č. 124/2006 o BOZP, pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, pre vodičov z povolania, pracovníkov záchranných služieb a širokú laickú verejnosť.

Zanechať komentárCopyright © 2014 RESCUE ACADEMY. Všetky práva vyhradené.