Vyhľadať
Close this search box.

Individuálny kurz prvej pomoci pre rodičov

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn

“Ako rodičia máme zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť našich detí. Avšak, niekedy sa môže stať, že naše dieťa postihne nejaký zdravotný problém, či už je to úraz, zvýšená teplota, dehydratácia, hnačka, bolesti a podobne. V takýchto situáciách je potrebné rýchlo a správne reagovať, aby sme zmiernili príznaky, pripadne dokonca zachránili život našich detí. Preto je veľmi dôležité, aby sme ako rodičia absolvovali kurz prvej pomoci primárne zameranú na malé deti. Týmto získame vedomosti a zručnosti, ako správne poskytnúť prvú pomoc a zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu nášho dieťaťa. 
Kurz nás naučí, ako vyhodnotiť stav dieťaťa, ako správne poskytnúť prvú pomoc, pripadne ako preniesť dieťa na bezpečné miesto, do príchodu rýchlej zdravotnej služby. Okrem toho, keď ostatní rodičia vidia, že aj my sme absolvovali kurz prvej pomoci, môžeme im týmto ukázať, aké dôležité je vedieť poskytnúť prvú pomoc svojim deťom. Môžeme im vysvetliť, že absolvovaním tohto kurzu získame vedomosti a zručnosti, ako zachrániť život svojho dieťaťa alebo iného dieťaťa v kritickej situácii.
Je to investícia do našej budúcnosti a do budúcnosti našich detí. Preto aj mi odporúčame všetkým rodičom, aby absolvovali náš individuálny kurz prvej pomoci v rodine prímárne zameraný na prvú pomoc pre deti.”

Ďalšie články