Michal_589x331

Absolvujte náš jedinečný kurz prvej pomoci a získajte svoj vysnený vodičský preukaz !

Určite túžite zvládnuť autoškolu ľavou zadnou a odniesť si toľko očakávaný vodičský preukaz konečne domov.

 Avšak bez absolvovania povinného kurzu prvej pomoci to nepôjde.  Zo zákona vyplýva , že každý záujemca o vodičský preukaz musí kurz prvej pomoci absolvovať.

I keď mnoho legislatívnych požiadaviek je častokrát úplne zbytočných, táto požiadavka je skôr pravým opakom. Zúčastniť by sa ho mal počas života každý človek, aj ten, ktorý si vodičák neplánuje urobiť.

Na takomto kurze sa naučíte mnoho potrebných informácii, ktoré sa vám budú jedného dňa hodiť. Dokonca si niektoré úkony z podávania prvej pomoci vyskúšate na vlastnej koži. 

Čo si od nás odnesiete nebudú len vedomosti, ale pripravenosť na života ohrozujúce situácie, v ktorých sa budete vedieť zachovať správne a niekomu pri tom zachrániť dokonca aj život.

Preto by ste sa nemali zúčastniť hocijakého kurzu prvej pomoci, aby ste mohli jedného dňa sadnúť za volant.

Potrebujete sa zúčastniť kurzu, ktorý :

  • Nebude príliš zdĺhavý, aby ste si nové poznatky dokázali zapamätať.
  • Bude klásť väčší dôraz na prax ako teóriu ( pre schopnosť využiť nové vedomosti aj v praxi).
  • Má skúsených lektorov, ktorí k vám  budú  pristupovať individuálnym spôsobom.
  • Vám vtlčie potrebné vedomosti a poznatky do hlavy, čo najzábavnejšou formou.

A presne takýto kurz máme aj my vo svojej ponuke!  Skladá sa z 8 vyučovacích hodín po 45 minút, čo je optimálna doba, aby sme prebrali všetko potrebné.

Z toho  na 5 vyučovacích hodinách sa spolu zabavíme na praktických ukážkach, úlohách a simuláciách. Ak by ste sa radi prečítali, ako náš kurz prvej pomoci pre prebieha, prejdite na článok ….

Kurzy prvej pomoci v Angličtine

Kurz prvej pomoci po Anglicky? No problem!

Ako jedny z mála ponúkame kurzy prvej pomoci aj v cudzích jazykoch, ako je anglický či nemecký jazyk.

 Či už potrebujete kurz prvej pomoci v anglickom jazyku z pracovných alebo osobných dôvodov,  radi vám jeden otvoríme .

Kurz v anglickom jazyku vám zabezpečíme bez ohľadu na to, ktorý z našich kurzov si vyberiete.  Na výber máte: firemné kurzy, kurzy pre získanie vodičského oprávnenia a kurzy pre verejnosť/rodičov.

Kto vás bude učiť na kurze prvej pomoci v anglickom jazyku?

Nemusíte mať obavy, že by vás na našich kurzoch, prebiehajúce v anglickom jazyku neučili profesionáli z oblasti zdravotníctva.

Nebudú vás totiž učiť len čisto anglickí lektori/učitelia. Ale naopak. Vašimi lektormi budú odborníci, ktorí majú teoretické, ako aj dlhoročné praktické skúsenosti z podávania prvej pomoci. A pri tom to perfektne ovládajú aj v anglickom jazyku.

Medzi lektorov patria:

  • Odborníci s vysokoškolským vzdelaním v odbore zdravotníctva
  • Úspešne zvládli štátnice z anglického jazyka
  • Aktuálne pracujúci záchranári – s anglickým jazykom na potrebnej úrovni

Ako máte možnosť vidieť, lektori, neovládajú len anglický jazyk na dostačujúcej úrovni, ale majú tiež za sebou aj štátnice z tohto cudzieho jazyka. Mimo toho pracujú momentálne ako záchranári.

Preto sa na nás môžete spoľahnúť ak potrebujete kurz prvej pomoci zvládnuť trebárs aj po anglicky. No problem!

Nakoľko sú všetky kurzy z našej ponuky akreditované, vrátane kurzov v cudzích jazykoch, váš vydretý certifikát bude platný všade, kde si ho budete potrebovať uplatniť.

We are looking forward to seeing you at our Rescue Academy.

Ako prebieha kurz prvej pomoci práve u nás?

Hľadáte ten najdôveryhodnejší a najkvalitnejší kurz prvej pomoci, z ktorého si odnesiete, čo najviac vedomostí? Bez toho, aby ste ich zabudli hneď na druhý deň!  Potom ste sa ocitli na tom správnom mieste.

V nasledujúcich riadkoch vám podrobne opíšeme, ako takýto kurz prvej pomoci prebieha priamo u nás !

Na úvod je potrebné spomenúť, že neponúkame len tak hocijaké kurzy prvej pomoci. Všetky kurzy máme akreditované ministerstvom zdravotníctva. Takže sa nemusíte báť, že by vám obdržaný certifikát bol nanič.

prva pomoc

Priebeh kurzu prvej pomoci

Tak, ako každý kurz prvej pomoci aj ten náš sa skladá z 2 častí: teoretických vedomostí a praktických zručností. Kde si nielen prejdeme a vysvetlíme potrebné poznatky, ale si aj čo to vyskúšate.

Práve vďaka praktickej časti, si zapamätáte z nášho kurzu takmer všetko, čo sa na ňom naučíte.

Snažíme sa naše kurzy zorganizovať tak, aby bola pre vás praktická časť nie len zaujímavá, ale aj zábavná.

Uprednostňujeme skôr individuálny prístup a snažíme sa brať ohľad na všetky vaše požiadavky ako aj na tempo vášho učenia.

Aby absolvovanie nášho kurzu bola pre vás príjemná a pozitívna skúsenosť.

prvá pomoc - teoria + praktika

Ako dlho trvá  kurz prvej pomoci práve z našej ponuky?

 Priemerne naše kurzy trvajú po dobu 45 minút. Pričom celkový počet vyučovacích hodín je 8. Počas týchto hodín budeme mať dosť času si podrobnejšie prejsť tematické okruhy prvej pomoci, ktoré vo svojom živote, aj zúžitkujete.

Na to, aby ste sa toho naučili veľa a pritom tieto poznatky nezabudli po prvom týždni, sme naše kurzy rozvrhli tak, aby praktická časť prevyšovala počtom hodín nad teoretickou časťou.

Teóriu preberieme počas prvých 3 vyučovacích hodín.  Zvyšné hodiny sa budeme venovať praktickým úlohám a rôznym simuláciám. Aby ste sa naučili správne reagovať v každej krízovej situácii.

Oslovil vás spôsob akým naše kurzy prvej pomoci prebiehajú? Ak ste odpovedali áno, prejdite na našu stránku a prihláste sa na kurz, ktorý vás z našej ponuky zaujal najviac!

kurz-prvej-pomoci-v-NJ-e1566197959601-min

Kurz prvej pomoci v nemeckom jazyku

Ponúkame Vám akreditované kurzy prvej pomoci v nemeckom jazyku. Lektori majú vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore zdravotníctva, štátnicu z nemeckého jazyku a viac ako 17 rokov práce na Rakúskej klinike.

kurz-prvej-pomoci-v-AJ-1024x683-min

Kurz prvej pomoci v anglickom jazyku

Ponúkame Vám akreditované kurzy prvej pomoci v anglickom jazyku. Lektori má vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore zdravotníctva, štátnicu z anglického jazyku a pracujú ako zdravotnícki záchranári.

spolupráca s Medicor 2

MG PZS, s.r.o. partner v zabezpečovaní poskytovania kurzov prvej pomoci

Od 1. februára 2016 sa stala spoločnosť MG PZS, s.r.o., zaoberajúca sa poskytovaním pracovnej zdravotnej služby partnerom našej spoločnosti RESCUE ACADEMY s.r.o., v zabezpečovaní poskytovania školení z prvej pomoci, potrebných k výkonu povolania v zmysle zákona č. 124/2006 o BOZP, pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, pre vodičov z povolania, pracovníkov záchranných služieb a širokú laickú verejnosť.

Copyright © 2014 RESCUE ACADEMY. Všetky práva vyhradené.