Od 1. februára 2016 sa stala spoločnosť Medicor Group, s.r.o., zaoberajúca sa  poskytovaním pracovnej zdravotnej služby partnerom našej spoločnosti  RESCUE ACADEMY s.r.o., v zabezpečovaní poskytovania školení z prvej pomoci potrebných k výkonu povolania v zmysle zákona č. 124/2006 o BOZP, pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, pre vodičov z povolania, pracovníkov záchranných služieb a širokú laickú verejnosť.

TOPlist