Preplatíme Vám celú sumu za školenie z prvej pomoci

Našou odmenou za to, že ste absolovali kurz prvej pomoci  v našej spoločnosti, je preplatenie celej sumy za školenie pre jedného absolventa.

Je to jednoduché, stačí ak po absolvovaní školenia z poskytovania prvej pomoci v našej spoločnosti, necháte prostredníctvom mobilnej aplikácie Staffino  hodnotenie lektora, ktorý Vás školil. Vždy 1. deň nasledujúceho mesiaca systém Staffino automaticky vyžrebuje jedného absolventa. Losovanie sa uskutoční každý kalendárny mesiac. Meno výhercu následne oznámime na našej webovej stránke. Súťaž sa týka len jednotlivcov, resp. súkromých osôb.

TOPlist