Pre vodičov a žiadateľov o vodičské oprávnenie

Základné znalosti o príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách. Preventívne opatrenia smerujúce k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách.

Pre firmy a organizácie

Akreditované školenia z prvej pomoci sú určené pre zamestnancov firiem, organizácii, škôl, občianských združení, športových klubov v zmysle § 8 odst.1, zákona č. 124/2006 o BOZP

Pre rodičov a verejnosť

Najdôležitejšie zásady poskytovania prvej pomoci u novorodencov, detí v predškolskom a školskom veku so zameraním na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie.