Kurz prvej pomoci pre vodičov a žiadateľov o vodičské oprávnenie

Dĺžka kurzu – 8 hodín  (Teoretická časť 3hodiny a praktická časť 5hodín, pričom 1hod / 45min)
Základné znalosti o príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách. Preventívne opatrenia smerujúce k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách.

Štruktúra kurzu :

Teoretické vedomosti o (3hodiny)
• príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich
  život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
• preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
• úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
• všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
• zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
• základných úkonoch zachraňujúcich život,
• poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
• poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
• záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
• krvácaní z rán, šoku,
• zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
• neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla
  cievna mozgová príhoda,
• poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

Praktické zručnosti (5hodín)
• zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších
  osôb, označenie miesta nehody,
• aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
• zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
• praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc
  do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia
  (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
• poskytnutie prvej pomoci pri
   a) poruchách vedomia,
   b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
   c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
   d) krvácaní z rán, šoku,
   e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
    f) neúrazových náhlych príhodách, ktorémôžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievnamozgová príhoda,
• poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
• odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Zhrnutie, písomný test, vyhodnotenie písomného testu.
 

TOPlist